Bộ Công Thương | Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Trung tâm phát triển thương mại điện tử
Dịch vụ Ecomviet cung cấp

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hóa (C/O)
Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hóa (C/O)

Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hóa (C/O)

Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hóa C/O
Dịch vụ tư vấn (tư vấn liên quan đến TMĐT)
Dịch vụ tư vấn (tư vấn liên quan đến TMĐT)

Dịch vụ tư vấn (tư vấn liên quan đến TMĐT)

Đơn vị chính thức tư vấn thông báo, đăng ký website với Bộ Công Thương trên online.gov.vn (http://online.gov.vn).
Dịch vụ đào tạo
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến và nâng cao kiến thức về thương mại điện tử và kinh tế số cho các cá nhân, doanh nghiệp, trên cả nước.
Sản phẩm của Ecomviet

Sản phẩm

Đối tác 1
Đối tác 2