Bộ Công Thương | Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Trục kết nối dịch vụ thương mại điện tử

Tin tức khác

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Đó là quan điểm thống nhất được đưa ra tại Tọa đàm về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Liên kết vùng trong thương mại điện tử góp phần quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương

Liên kết vùng trong thương mại điện tử góp phần quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương

Nhờ phát huy vai trò của liên kết vùng, các địa phương trong khu vực đã tích cực kết nối, trao đổi kinh nghiệm, nhờ đó, góp phần quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương để thích ứng với các xu hướng mới về bán hàng và tiếp thị đa kênh.
Amazon
Alibaba
Google
OSB
Hiệp hội TMĐT Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đại học Thương mại Hà Nội