Bộ Công Thương | Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Dịch vụ hỗ trợ khai báo xuất xứ hàng hóa (C/O)

  • Hỗ trợ doanh nghiệp khai báo chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trên hệ thống Ecosys của Bộ Công Thương;
  • Triển khai hoạt động cấp chữ ký số chuyên dùng cho doanh nghiệp thực hiện khai báo các dịch vụ công của Bộ Công Thương;
  • Nghiên cứu, hợp tác phát triển và đưa vào triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chữ ký số trong việc thực thiện các dịch vụ công của Bộ Công Thương;
  • Nghiên cứu và vận hành những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ nộp phí/lệ phí (nếu có) khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Bộ Công Thương.

Tin tức khác

Cơ hội việc làm trong ngành Thương mại điện tử ngày càng mở rộng

Cơ hội việc làm trong ngành Thương mại điện tử ngày càng mở rộng

Ngành Thương mại điện tử nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh khi thị trường mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển.
Triển khai kế hoạch đào tạo về thương mại điện tử năm 2024

Triển khai kế hoạch đào tạo về thương mại điện tử năm 2024

Năm 2024 và những năm tiếp theo, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (TMĐT), Cục TMĐT và Kinh tế số sẽ tiếp tục triển khai một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao, ngày càng kiện toàn và không ngừng phát triển để trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo, phát triển TMĐT tại Việt Nam.
Trung Quốc đầu tư các kho hàng khổng lồ để tập trung phát triển thương mại điện tử

Trung Quốc đầu tư các kho hàng khổng lồ để tập trung phát triển thương mại điện tử

Các chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới đánh giá thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhờ sự gia tăng của số lượng người mua sắm trực tuyến, sự cải thiện và phổ biến của các cơ sở hạ tầng, phương tiện thanh toán. Thị trường TMĐT Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 11,6% từ năm 2023 đến năm 2027 và sẽ đạt 23,5 nghìn tỷ NDT vào năm 2027.
Amazon
Alibaba
Google
OSB
Hiệp hội TMĐT Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đại học Thương mại Hà Nội