Bộ Công Thương | Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thương mại điện tử

Có thể thấy rằng, hiện nay, hoạt động đào tạo thương mại điện tử (TMĐT) tại các trường đại học đã bước từ giai đoạn phát triển thiên về quy mô sang giai đoạn thiên về chất lượng.

Nhận thức được vai trò quan trọng của TMĐT đối với sự phát triển, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo nhằm phát triển TMĐT ổn định và bền vững. Trong đó, đối với nhiệm vụ đào tạo TMĐT, theo Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2021-2023 (kèm theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục đào tạo TMĐT, đồng thời đề ra nhiệm vụ: “Đào tạo kiến thức, kỹ năng TMĐT cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, phát triển mạng lưới giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm về giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ năng về TMĐT”.

47% trường đại học đào tạo học phần TMĐT

Theo Báo cáo đào tạo TMĐT năm 2023, khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 tại 238 cơ sở giáo dục đại học (không thuộc khối Quốc phòng - An ninh, Nghệ thuật hoặc đặc thù) cho thấy, có 47% trường đào tạo học phần thương mại điện tử, trong đó có tới 40 trường đào tạo ngành thương mại điện tử với mã ngành 7340122.

Báo cáo do Hiệp hội TMĐT Việt Nam (Vecom) thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

Báo cáo đào tạo TMĐT năm 2023 đã rà soát nhiều đề xuất và giải pháp được nêu trong Báo cáo năm 2022 về hợp tác, học liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, thực tập và kiến tập, câu lạc bộ sinh viên. Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị mới về sự đa dạng, khác biệt giữa chương trình đào tạo của các trường, đưa các chủ đề về bảo vệ môi trường và xuất khẩu trực tuyến vào chương trình đào tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo gắn với thực tiễn.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về TMĐT luôn được chú trọng, ưu tiên

PGS.TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược trong kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định 645/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các trường đại học đào tạo ngành thương mại điện tử, đặc biệt là các trường vừa đào tạo ngành này đồng thời đào tạo các ngành liên quan tới môi trường, cần dẫn đầu trong việc đưa vào chương trình đào tạo học phần về bảo vệ môi trường. Đây cũng là một hướng đi tạo ra sự khác biệt và nâng cao tính cạnh tranh trong tuyển sinh ngành thương mại điện tử.

Bước tiến mới trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về TMĐT

Năm 2023, lần đầu tiên, Trung tâm Phát triển TMĐT (Cục TMĐT và Kinh tế số) phối hợp với Hiệp hội TMĐT Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn giảng viên về TMĐT và kinh tế số tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia Chương trình bao gồm lãnh đạo các trường, khoa và giảng viên giảng dạy các ngành, chuyên ngành hay học phần TMĐT, kinh doanh số, kinh tế số, hệ thống thông tin quản lý, tiếp thị số, logistics…

Hội nghị tập huấn giảng viên TMĐT năm 2023 được xây dựng nhằm mục tiêu giúp các giảng viên cập nhật các chính sách, xu hướng mới của kinh doanh số và công nghệ liên quan tới đào tạo TMĐT, hỗ trợ các trường bổ sung, sửa đổi chương trình đào tạo, bài giảng, học liệu, thực tập và kiến tập cho sinh viên. Qua đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, đóng góp cho hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật về kinh tế số, TMĐT và đào tạo TMĐT. Thông qua khóa tập huấn này, Ban tổ chức cũng hi vọng là cầu nối, thắt chặt quan hệ giữa các trường đại học, thúc đẩy sự hợp tác trong xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng học liệu, trao đổi giảng viên. Đồng thời cũng tạo lập mối liên kết giữa các trường đại học với các cơ quan hoạch định chính sách và pháp luật, các tổ chức và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực TMĐT.

Học viên tham gia Chương trình tập huấn giảng viên về TMĐT và kinh tế số tại Hà Nội

Phát huy vai trò là một trong những đơn vị đi đầu về đào tạo TMĐT, năm 2023, Trung tâm Phát triển TMĐT đã phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức hơn 50 lớp đào tạo cho khoảng 10.000 học viên tại các địa phương trên cả nước. Không chỉ duy trì mối quan hệ mật thiết với các sàn TMĐT lớn trên toàn cầu như Amazon, Alibaba…, Trung tâm cũng là đơn vị được ưu tiên hàng đầu trong việc phối hợp, tổ chức đào tạo với các cơ sở có đào tạo về TMĐT, trong số đó có nhiều trường Đại học uy tín như trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại học Thương mại, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội…

Các Hội nghị đào tạo, tập huấn do Trung tâm Phát triển TMĐT phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội, trường đại học, các sàn TMĐT trong và ngoài nước tổ chức thành công trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng về TMĐT, góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng đều về TMĐT giữa các vùng miền, địa phương nói riêng và sự phát triển bền vững của TMĐT Việt Nam nói chung.

Amazon
Alibaba
Google
OSB
Hiệp hội TMĐT Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đại học Thương mại Hà Nội